آدرس دفتر مرکزی :
شیراز بلوار معالی آباد مجتمع بزرگ تجاری اداری آفتاب فارس طبقه سوم

نمایشگاه تخصصی کالا : بلوار میرزای شیرازی مجاور زیرگذر صنایع بازرگانی اسدی

خط ویژه فروش : ۰۷۱۳۶۲۳۳۰۲۸ – ۰۷۱۳۶۲۵۲۴۵۷

پیگیری سفارشات : ۰۹۱۶۴۰۱۴۲۴۸ – ۰۷۱۳۶۲۳۳۰۲۸

کارشناس فروش : ۰۹۱۶۴۰۱۴۲۴۸ و ۰۹۱۷۷۱۵۹۰۷۰

ایمیل : info@radima.ir

آدرس رادیما